Lễ hội Thu hoạch – Thai Pongal Festival 2021 của cộng đồng người Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem tiếp