Chủ tịch VUFO tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela

Phóng sự ảnh Xem tiếp