Chủ tịch nước gặp mặt các tổ chức người Hàn Quốc tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp