Đại sứ Chile nhận Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”

Phóng sự ảnh Xem tiếp