HUFO kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân Chủ nhân dân Lào

Phóng sự ảnh Xem tiếp