Chuyên gia đánh giá phán quyết của PCA "vượt cả kỳ vọng"

Phóng sự ảnh Xem tiếp