Cùng tiếp bước xoá bỏ vũ khí hạt nhân

Phóng sự ảnh Xem tiếp