Đại hội Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2010-2015)

Phóng sự ảnh Xem tiếp