Khánh thành “Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam“ tại Quế Lâm

Phóng sự ảnh Xem tiếp