Khánh thành đoạn tranh Argentina trên công trình Con đường gốm sứ ven sông Hồng

Phóng sự ảnh Xem tiếp