Đẩy mạnh hoạt động ngoại giao, tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam - Cuba

Phóng sự ảnh Xem tiếp