Đoàn Việt Nam dự Hội nghị các tổ chức hữu nghị nhân dân Trung Quốc-ASEAN lần thứ 12

Phóng sự ảnh Xem tiếp