Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp Hữu nghị làm việc với tỉnh Lào Cai về công tác đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem tiếp