Đảng đoàn Liên hiệp Hữu nghị làm việc với tỉnh Yên Bái về công tác đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem tiếp