Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp Hữu nghị làm việc với tỉnh Lào Cai về công tác đối ngoại nhân dân