Bảo đảm an toàn tính mạng cho công dân Việt Nam tại Ukraine

Phóng sự ảnh Xem tiếp