Gần 300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Phóng sự ảnh Xem tiếp