Liên hiệp CTCHN Việt Nam sẽ nỗ lực phối hợp với Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào trong công tác đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem tiếp