HAUFO và tổ chức Tzu Chi tặng quà cho người dân quận Thanh Xuân gặp khó khăn vì Covid-19

Phóng sự ảnh Xem tiếp