Hội nghị đầu tiên của cụm Liên hiệp Hữu nghị địa phương thống nhất 3 vấn đề cơ bản

Phóng sự ảnh Xem tiếp