Trao giải cuộc thi "Viết và hùng biện tiếng Việt dành cho lưu học sinh Lào"

Phóng sự ảnh Xem tiếp