HUFO, Hội hữu nghị Việt - Ấn TP.HCM chúc mừng kỷ niệm 75 năm ngày Độc lập Ấn Độ

Phóng sự ảnh Xem tiếp