Hiệp hội Bretagne – Việt Nam (Pháp) hỗ trợ cho học sinh và trẻ khuyết tật tại Huế

Phóng sự ảnh Xem tiếp