Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông qua 2 nghị quyết do Việt Nam đề xuất

Phóng sự ảnh Xem tiếp