Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ chia sẻ, hỗ trợ nhân dân Ấn Độ chống đại dịch Covid 19

Phóng sự ảnh Xem tiếp