Kết quả cuộc thi “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” lần thứ năm tại Liên bang Nga

Phóng sự ảnh Xem tiếp