Tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới và triển khai đề án “Giáo dục Hòa bình” là hai nhiệm vụ trọng tâm chính của Ủy ban Hòa bình Việt Nam năm 2021

Phóng sự ảnh Xem tiếp