Khai mạc Hội nghị lần thứ 9 khu vực châu Á-Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba

Phóng sự ảnh Xem tiếp