Khai mạc Triển lãm ảnh giới thiệu đất nước và con người Việt Nam tại Mexico

Phóng sự ảnh Xem tiếp