Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gặp gỡ và làm việc với các đối tác, bạn bè tại Cuba

Phóng sự ảnh Xem tiếp