Người Việt tại Lào chung tay cùng chính quyền sở tại phòng dịch

Phóng sự ảnh Xem tiếp