Kỷ niệm 53 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba (1/1/1959 – 1/1/2012)

Phóng sự ảnh Xem tiếp