Thiết thực và chủ động triển khai năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam –Lào 2012

Phóng sự ảnh Xem tiếp