Lai Châu thúc đẩy hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Phóng sự ảnh Xem tiếp