Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ IV khóa VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp