Chủ tịch Nguyễn Phương Nga tiếp tân Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp