Lễ trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

Phóng sự ảnh Xem tiếp