Gặp gỡ báo chí thông tin về Lễ Kỷ niệm 70 năm Truyền thống Liên hiệp Hữu nghị và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV

Phóng sự ảnh Xem tiếp