Trao Quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với nguyên Trưởng ban Ban Châu Âu Phạm Thị Thái

Phóng sự ảnh Xem tiếp