Mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Hi-rôn Cu-ba

Phóng sự ảnh Xem tiếp