Nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập, làm theo Bác

Phóng sự ảnh Xem tiếp