Operation Smile tại Việt Nam quyên góp mua 3.000 vật phẩm bảo hộ hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem tiếp