Quan hệ Malaysia - Việt Nam: Tăng cường các dự án có lợi cho hai bên

Phóng sự ảnh Xem tiếp