TTXVN bác bỏ thông tin sai lệch của báo chí Trung Quốc về Biển Đông

Phóng sự ảnh Xem tiếp