Trung Quốc "bất chấp luật quốc tế trong tham vọng chủ quyền"

Phóng sự ảnh Xem tiếp