Tập huấn công tác cứu nạn, cấp cứu y tế cho ngư dân

Phóng sự ảnh Xem tiếp