Xây dựng Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trên quần đảo Trường Sa

Phóng sự ảnh Xem tiếp