ThaiBinh Seed đạt giải nhất Dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults”

Phóng sự ảnh Xem tiếp