Tổ chức SPIR trao tặng vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 cho tỉnh Đồng Tháp

Phóng sự ảnh Xem tiếp