Truyền thông Triều Tiên đề cao mối quan hệ hữu nghị với Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp